Charities

In 2022 the Ride Dingle Cycle made a contribution to charity of €25,000.

Ride Dingle makes an annual contribution to charities in West Kerry. This year, Camphill Communities Dingle, Kerry Hospice, Kerry Cancer Support Group, Irish Community Air Ambulance were recipients of this significant donation.

Carthanachtaí

In 2022 rinne Ride Dingle Cycle ranníocaíocht de €25,000 do charthanacht.

Déanann Ride Dingle ranníocaíocht bhliantúil do charthanachtaí in Iarthar Chiarraí. I mbliana, fuair Pobal Camphill an Daingean, Ospís Chiarraí, Grúpa Tacaíochta Ailse Chiarraí, Aer-Otharcharr Pobail na hÉireann an síntiús suntasach seo.