Charities

A charity donation will be made from proceeds of the cycle in 2019 to Camphill Communities of Ireland – Dingle.

 Camphill Communities work with people with intellectual disabilities and other kinds of special needs. The Camphill philosophy is that no matter what an individual’s disability may appear to be, the spirit – the essential core that makes us all human – always remains whole. 

You can learn more about Camphill Communities of Ireland here >>

Carthanachtaí

Deonófar méid áirithe ón ócáid go carthanacht ‘Camphill’ sa Daingean i 2019. Oibríonn Pobail Camphill leo siúd a bhfuil míchumas intleachtúil agus riachtanais speisialta eile acu.

‘Sé fealsúnacht Camphill ná gur cuma cén míchumas atá ar dhuine, go maireann an spiorad atá iontu i gcónaí.

Is féidir níos mó a fhoghlaim faoi Phobal Éireannach Camphill anseo. >>

Camphill Communities of Ireland Dingle Community